پروانه بهره برداري


پروانه بهره برداري سندي رسمي براي مشخص کردن زمان بهره برداري از خط توليد واحد هاي صنعتي و توليدي است. براي اخذ اين مجوز واحد هاي صنعتي بايد اقدامات اوليه نصب و راه اندازي خط توليد و ماشين آلات مورد نياز را انجام داده باشند. انجام مرحله توليد آزمايشي نيز حايز اهميت مي باشد.


مرجع صادرکننده پروانه بهره برداري وزارت صنايع و معادن مي باشد. و دارنده پروانه مشمول تمامي امتيازاتي که وزارتخانه مذکور براي واحدهاي توليدي فعال درنظر گرفته خواهد شد.


دارندگان پروانه بهره برداري محصولات بهداشتي و آرايشي و غذايي و دارويي قادر خواهند بود از وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکي پروانه ساخت بگيرند.


اخذ پروانه بهره برداري


امتيازات دارندگان پروانه بهره برداري چيست؟


دارندگان پروانه مواد اوليه پلاستيکي و همچنين مواد شيميايي مورد نياز خود را از پالايشگاه ها با نرخ دولتي فراهم مي کنند.


اخذ پروانه بهره برداري باعث ايجاد اعتبار براي واحد توليدي مي باشد. و دارنده را مجاز به شرکت در مناقصات خصوصي ودولتي تحت عنوان توليد کننده کالا مي کند.


نکاتي در خصوص پروانه بهره برداري


در صورتي که واحد صنعتي بخواهد با رعايت قوانين مربوطه براي افزايش ظرفيت خود اقدام نمايد، پروانه بهره برداري جديدي بايد جايگزين پروانه قبلي شود.


در حوزه 50 کيلومتري شهر اصفهان و 120 کيلومتري شهر تهران مجوز اخذ پروانه بهره برداري صادر نمي شود. مگر در مواردي همچون صنايعي که قبل از تاريخ اعلام قانون فوق در داخل حوزه مذکور احداث شده و اکنون آماده بهره برداري مي باشد.


اگر واحد صنعتي فاقد امکاناتي براي توليد باشد و فعاليتي نداشته باشد، پروانه بهره برداري ابطال مي شود. ضمنا دارنده پروانه نيز مي تواند طي درخواستي کتبي ابطال آن را درخواست نمايد.


انتقال پروانه بهره برداري نيز در صورت اخذ موافقت هاي اوليه جهت انتقال به مکان مجاز جديد و ديگر ضوابط مورد توجه ارگان ها و سازمان محيط زيست امکان پذير مي باشد.


سرمايه گذاران براي اخذ تصميمات نهايي در مورد طرح هاي صاحبان ايده از مطالعه امکان سنجي يا طرح توجيهي استفاده مي کنند. تا در نهايت با ارزيابي و بررسي امکانات اقتصادي و شرايط بازار تصميم درست و اجرايي را اخذ نمايند.


 


 


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

وبلاگ زهرا موسیقی Brad معرفی کامپیوتر و لب تاپ سجاد خدمتگزاربداغی ناتمام... اخبارکنکورارشد Kimberly پرسش مهر 20 LALAHOPKA ۩ روستای تاریخی گنزق ۩